تاريخ : شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۱ | 11:19 | نویسنده : دکتر آرام
چاكراها و شفابخشی

انرژي‌هايي كه از چاكراها خارج يا به آنها وارد مي‌شوند بر ماهيچه‌ها، سيستم عصبي و غده‌ها تأثير مي‌گذارند. اين انرژي‌ها بر تمام سيستم تأثير مي‌گذارند بنابراين يك چاكراي بسته، مي‌تواند مشكلاتي در تمام نواحي پيرامون ايجاد كند. اگر چاكراها باز و به خوبي روان باشند شخص احساس ارتعاش و تابش مي‌كند و آماده است تا به زندگي عشق بورزد .

 

اما وقتي چاكراها به طور نسبي يا كاملاً بسته باشند شخص دسترسي كامل به انرژي خود ندارد، اين امر به سردرگمي، افسردگي و آشفتگي عمومي منتهي مي‌شود. انرژي‌ها مي‌توانند بر اثر گرفتگي ماهيچه‌ها، وضعيت نامناسب بدن يا انباشته شدن انرژي در چاكراها، مسدود شوند.
رنگ‌هاي ارتعاشي در يك چاكرا، نشان دهندة‌ هماهنگي و رشد هستند. نواحي مات يا خاكستري چاكراها نشان دهندة وجود مشكلات از جمله رشد‌نيافتگي، منفي‌گرايي، ترس از ارتباط با جهان يا گرفتگي جسماني، عاطفي و ذهني مي‎باشند. بعضي چاكراها نسبت به چاكراهای ديگري كه پيرامون آنها هستند، خيلي فعال‌ترند ، اين به معني آن است كه به آن چاكراي خاص بيش از حد توجه داشته ايد و آن را با جذب انرژي از چاكراهاي پيرامون پركرده‌ايد .

 اين كار منجر به ناخوشي مي‌شود . از سوي ديگر، مسدود كردن يك چاكرا در تمام آن ناحيه ايجاد گرفتگي مي‌كند. به عنوان مثال، بستن چاكراهای جنسي از بيم انرژي جنسي ممكن است تمام ناحية پايين شكم را مسدود كرده و ‎ْ فعاليت‌هاي طبيعي آن را كند نمايد.برچسب‌ها: چاکراها, تجسم خلاق, استاد آرام, دانلود عکس, مراکز انرژی

تاريخ : دوشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۱ | 14:53 | نویسنده : دکتر آرام

انرژي جنسی بخش بسيار مهمي از انرژي كنداليني ما مي باشد و مي‌تواند به طرق مختلف نه فقط از طريق جنسي تأثيرگذار باشد. گرچه هر يك از ما به يك چاكرای جنسی از ميان بقية چاكراها وابسته هستيم ولي هر سه چاكراي جنسي بايد باز و رشد يافته باشند تا رشد و تكامل شخصي تضمين گردد.

سه چاكراي جنسي بين ناف و استخوان زهار واقع شده‌اند: اولي 1 تا 5/1 اينچ (بسته به اندازه بدن) پايين ناف، دومي به همين فاصله پايين‌تر و در بالاي استخوان زهار قرار دارد، انرژي از چاكراي فوقاني مي‌تواند هم براي خلاقيت و هم جنسيت به كار برده شود، اين چاكرا چنانچه به خوبي كار كند سرزندگي و بشاش بودن را تقويت مي‌كند اما اگر ضعيف عمل كند سخت‌گير بودن و جديت و عدم خلاقيت به وجود مي‌آورد.

دومين چاكراي جنسي كه پايين‌تر از آن قرار دارد به قدرت مربوط مي‌شود. آميزش جنسي ممكن است افراد را نيرو ببخشد و انرژي كل بدن را براي ايجاد يك حس ثبات دروني و تندرستي تأمين كند. اگرچه اين انرژي داراي قدرت شفابخشي فراواني است، اما اگر منفي شود تمايل به كنترل بر ديگران به وسيلة جنسيت به وجود مي‌آورد و به افرادي تبديل مي شوند كه من آنها را گردآورنده مي‌نامم ـ كساني كه علاقمند به اين هستند كه چقدر توجه جنسي مي‌توانند به خودشان جلب كنند. گردآورنده‌ها هيچ علاقه‌اي به بعد مثبت انرژي جنسي ندارند. تجاوز ناشي از عدم تعادل در آنهاست .برچسب‌ها: چاکراها, تجسم خلاق, استاد آرام, دانلود عکس جدید, مراکز انرژی

تاريخ : دوشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۱ | 11:36 | نویسنده : دکتر آرام
تكامل ما به مثابة افرادي منسجم و يكپارچه بستگي دارد به توانايي ما در رويارويي، حل كردن و تطبيق يافتن با چالش‏هاي زندگي . تقريباً تمامي نظريه‏ هاي رشد شخصيت يك مرحله يا مدل فاز را كه نمايانگر كشمكش‏ هاي دروني است به مثابة معلمي جهت تكامل شخصيت بكار مي‏ گيرند .
دوره ‏هاي نگراني، سردرگمي و ترديد، فرصت‏هاي روانشناختي ما هستند كه « گزينة رشد را انتخاب كنيم نه گزينه‌ي ترس را ».


مراكز چاكرايي سازندة مكانيزم زيست شناختي و نيز مدل‏هاي روانشناختي رشد شخصيت مي‏باشند. هر يك از ‏اين مراكز از لحاظ الكترومكانيكي يك نقطة گردآوري كننده و انباشته‏سازي جهت جنبة بخصوصي از كشمكش و رشد مي‏باشد. چاكراها در امتداد دو مدار الكتريكي و اصلي بدن، مانند مبدل‏ها عمل مي‏كنند . آنها تغييرات دوقطبي (پولاريته) ارگانيكي تنظيم كرده و هرگونه فعل و انفعالات الكترومغناطيسي را ثبت مي‏نمايند.
به ‏اين دليل كه بسياري از حالت‏ هاي دوقطبي (پولاريته ) ارگانيك، بطور غيرمستقيم حاصل پاسخ‏هاي عاطفي مي‏باشد، چاكراها به بانكهاي اطلاعاتي تبديل مي‏شوند، كه اطلاعات را در خصوص كشمكش ‏هاي فردي و تأثيرات تجربي آنها در خود ذخيره مي‏كنند.
برچسب‌ها: چاکراها, تجسم خلاق, استاد آرام, دانلود عکس جدید, مراکز انرژی

تاريخ : سه شنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۱ | 15:46 | نویسنده : دکتر آرام
اندازه‌‌‌گيري جريان چاكرا برای مطالعه شخصيت

در فصل حاضر تأثیرات روان بودن یا مسدود بودن انرژی چاکراها را بر شخصیت و رفتار با استفاده از هفت چاکرای اصلی و هفت چاکرای كمتر شناخته ‌شده تر مورد بررسی قرار می‌دهیم. چاکراهای متعدد دیگری وجود دارد و برای مطالعة‌ عمیق‌تر می‌توان آنها را مورد سنجش قرار داد. اما شخصیت عمومی از طریق این چهارده چاکرا ابراز می‌شود.نمودار 3 فهرستی از
چهارده چاکرا و مكان‌های آنهاست. اندازه‌گیری فقط برای سه بدن پایین‌تر (جسمانی، عاطفی و ذهنی) توصیه می‌شود، آنها عمدتاً شخصیت را تعیین می‌كنند در حالی كه اندازه‌گیری بدن‌های بالاتر به خاطر اندازه، ماهیت ظریف و دشواری در پیدا كردن جای آنها هنگامی كه هنوز خوب رشد یافته نیستند، دشوار می‌باشد.
تصویر روبرو، الگویی از انرژی‌های یكنواخت و روان بدن را نشان می‌دهد. بدن اثیری به فراتر از بدن جسمانی، بدن عاطفی به فراتر از بدن اثیری و بدن ذهنی به فراتر از بدن عاطفی گسترش می‌یابد، این بدن‌ها در بدن جسمانی ادغام شده‌اند.
می‌توان برای پیدا كردن حدود بیرونی جریان چاکرا تمرین كرد. تمرینات زیر برای این منظور طراحی شده‌اند.
1. دست‌ها را به همدیگر بمالید تا الكتریسیتة ساكن تولید شود و حساسیت شما افزایش یابد.
2. دست‌ها را تا آنجا كه ممكن است از بدن دور نگه دارید و كف دست‌ها را رو به یكدیگر بگیرید.

به آهستگی كف دست‌ها را به یكدیگر نزدیك كنید. ممكن است ابتدا احساس دیواری از انرژی در فاصلة چند اینچی كنید كه مثل لبة یك بالن نامرئی است یا ممكن است یك گرمای ناگهانی در كف دست‌های خود احساس كنید. انرژی نیرومندی در بازوی شما به جریان می افتد. این همان جایی است كه دیوار بدن عاطفی در اكثر افراد یافت می‌شود.

با آرزوی سلامتی برای شما .....


                                                    www.aram24.ir


برچسب‌ها: چاکراها, تجسم خلاق, استاد آرام, دانلود عکس جدید, مراکز انرژی, متخصص زیبایی, انرژی مثبت

تاريخ : یکشنبه دهم دی ۱۳۹۱ | 11:11 | نویسنده : دکتر آرام
انواع چاکراهای رایج

٧-چاکرای هفتم : چاکرای بالای جمجمه یا تاج سر یا ساهاسرارا

(Crown chakra – Sahasrara)

چاکرای فرق سر در قسمت میانی بالای سر قرار دارد. طیف رنگی مربوط به این چاکرا بنفش است. این رنگ برای بیماری‌های ذهنی مناسب است و خواب را تنظیم می‌کند
منطقه: در وسط سر و مغز تاج سرقرار دارد.
غدد مرتبط: صنوبری (کاجی شکل ) و مخاطی
رنگ: بنفش


احساس: سرخوردگی ، عدم غلبه برترس و اضطراب
وظیفه: وجود مطلق
عضو وابسته: مغز ،مخچه
شکل: نیلوفر هزار پر
تاثیرات: این چاکرا به احساس یگانگی و جدایی مربوط است و ارتباط ما را با زمین و همچنین با پدرمان نشان می‌دهد. چاکرای هفتم نمایانگر ارتباط با پدر است که ارتباط ما با قدرت و همچنین در نهایت ارتباط ما را با خدا را نشان می‌دهد. وقتی کسی احساس جدایی از پدرش را تجربه کرده باشد این چاکرا را می‌بندد و احساس تنهایی و انزوا را تجربه می‌کند . مثل اینکه در پوسته‌ای قرار گرفته باشد و نتواند با اطراف خود ارتباط برقرار کند.

منبع " shegeftiha.com "

با آرزوی سلامتی برای شما .....


                                                    www.aram24.irبرچسب‌ها: چاکراها, تجسم خلاق, استاد آرام, دانلود عکس, مراکز انرژی, متخصص زیبایی, انرژی مثبت

تاريخ : پنجشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۱ | 12:44 | نویسنده : دکتر آرام

انواع چاکراهای رایج۵- چاکرای پنجم: چاکرای گلو یا حلق-ویهودها (Throat chakra-  Vishuddha -  Vishuddhi)

این چاکرا روی حلق قرار گرفته‌است. طیف رنگی مربوط به این چاکرا آبی است که علامت جاودانگی، اخلاص و الهام است. این رنگ روی بیماریهای گرفتگی گلو و ناراحتی‌های عصبی تأثیرگذار است.
منطقه: پائین و پشت مهره گردن ، بین گودی گلو و حنجره
غدد مرتبط: تیروئید
رنگ: آبی کمرنگ
عطر: گل سرخ
وظیفه: بیان ، بودن
عضو وابسته: گردن ، گلو ، فک و بازوها را کنترل می‌کند و به عصبهای بازویی یا گردنی مرتبط است.
شکل: نیلوفر شانزده پر
تأثیرات: نشان دهنده بیان کردن و دریافت کردن است . در اینجا بیان کردن می‌تواند از طریق ارتباط برقرار کردن با چیزی که می‌خواهید و یا چیزی که احساس می‌کنید باشد و همچنین می‌تواند بصورت هنری مانند نقاشی هنرمند، موسیقی یک موسیقیدان و استفاده از اشکال برای بیان درون خود باشد.


۶- چاکرای ششم:چاکرای پیشانی یا چشم سوم -آجنا (Brow chakra – Ajna – third eye – Bindu)

در سمت پیشانی و کمی بالاتر از بین دو چشم قرار دارد. طیف رنگی مربوط به این چاکرا آبی نیلی است. این رنگ باعث باز شدن چشم سوم – دید بیرونی و درونی – است. این رنگ برای آرامش و درمان بیماریهای ذهنی مفید است. رنگ نیلی آگاهی را بالا می‌برد و برای زنده کردن خاطرات فراموش شده مفید است.
منطقه: بین دو ابروان ، به پهنای یک بند انگشت بالای پل بینی و جلوی سر
غدد مرتبط: هیپوفیز صنوبری
رنگ: نیلی،بنفش
وظیفه:دانش هستی
عضو وابسته: صورت، چشم، گوش، بینی
شکل: نیلوفر دو پر(۹۶ پر)
تاثیرات: این چاکرا با درونی ترین قسمت وجودی انسان ( به عقیده غربیهای باستان مربوط به ناخودآگاه می‌باشد) که روح نام دارد و همچنین معنویت مرتبط است. این مکانی است که محرک ما و میزانی از آگاهی که فعالیتها و در واقع زندگی ما را هدایت می‌کند در آن قرار دارد.

منبع " shegeftiha.com "

با آرزوی سلامتی برای شما .....
                                                    www.aramgroup.ir


برچسب‌ها: چاکراها, تجسم خلاق, استاد آرام, دانلود عکس جدید, مراکز انرژی, متخصص زیبایی, انرژی مثبت

تاريخ : یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱ | 9:54 | نویسنده : دکتر آرام
انواع چاکراهای رایج

٣- چاکرای سوم :

چاکرای شبکه خورشیدی یا چاکرای شبکه عصبی زیر معده -مانی پورا

 (Solar plexus chakra – Manipura/Nabhi)

طیف رنگی مربوط به این چاکرا زرد و زرد طلایی است که نشانه عقل، هوش و ذهنیت است. این چاکرا بالاتر از ناف قرار گرفته ‌است. رنگ زرد تأثیر مثبتی روی کبد، طحال، کیسه صفرا و اعصاب دارد و قدرت درمانی برای بیماری مرض قند و یبوست دارد و کنترل کننده چاقی است.
 منطقه: در پشت و امتداد ستون فقرات مقابل ناف ، پشت شکم
 غدد مرتبط: پانکراس
 رنگ: زرد – طلائی
 عطر:اسطو خودوس
 وظیفه: ساختار وجودی
 عضو وابسته: شکم، معده ، کبد ، طحال ، دستگاه گوارش ، صفرا ، سیستم عصبی خودکار
 شکل: نیلوفر ده پر
 تائیرات: قسمتی از آگاهی که وابسته به این چاکرا می‌باشد شامل احساس قدرت ، کنترل کردن و آزادی وجود است. فعالیتهای ذهنی و ذهن نیز به این چاکرا پیوسته می‌باشند. چاکرای شبکه خورشیدی نیز با قسمتی از وجود که به آن شخصیت یا خود( ضمیر شخصی) می‌گویند مرتبط است.


 ۴- چاکرای چهارم :

چاکرای قلب یا عشق الهی -آنا هاتا (Heart chakra – Anahata)

در وسط جناق سینه و بالای قلب قرار دارد. طیف رنگی مربوط به این چاکرا سبز است.
 منطقه: در پشت و بین دو کتف و بالاتر از قلب
 غدد مرتبط : تیموس
 رنگ: سبز ، صورتی
 وظیفه : عشق خالص
 عضو وابسته: قلب ،قفسه سینه ، پوست ، گردش خون ، حفره شکم
 شکل: نیلوفر دوازده پر
 تاثیرات: احساس عشق و ارتباط با مردم در نزدیکی قلب (بعنوان مثال: مادر ، پدر ، خواهر و برادر ، همسر و فرزندان).مشکل تنفس یا ششها تنش را در چاکرای قلب نشان می‌دهد.

منبع " shegeftiha.com "


                                                    www.aramgroup.ir


برچسب‌ها: چاکراها, تجسم خلاق, استاد آرام, دانلود عکس, مراکز انرژی, متخصص زیبایی, انرژی مثبت

تاريخ : یکشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۱ | 12:59 | نویسنده : دکتر آرام
انواع چاکراهای رایج

١-
چاکرای اول :
 چاکرای ریشه یا پایه ستون فقرات -مولادهارا
(Base chakra – Muladhara – Root chakra)


چاکرای تکیه گاه
، محل ورود «پرانا» یا انرژی حیاتی است. طیف رنگی مربوط به این چاکرا قرمز است که نشانه زندگی، قدرت و نیروی جسمانی است. این رنگ روی کم خونی و فقر غذایی اثر خوبی دارد و ارتعاشات تقویت کننده و درمان کننده دارد.
منطقه: بین معقد و دستگاه تناسلی (نشیمنگاه)
غدد مرتبط: فوق کلیوی (که آدرنالین تولید می‌کند)
رنگ: قرمز تند
عطر: درخت سدر – درخت میخک
عضو وابسته: استخوان‌ ها ،دندان‌ ها ،ناخن ،پا ،روده ،مقعد ، پروستات
شکل: نیلوفر چهار پر
تاثیرات: امنیت ، بقا ، ایمان ، ارتباط ، پول ، خانه . توانایی بنا کردن و حاضر بودن در زمان و مکان . همچنین این چاکرا ارتباط مادر با شخص را منعکس می‌کند و با احساس شخص در رابطه با بودنش بر روی زمین و همچنین با جسم در ارتباط است . تنشهایی که در جسم بوسیله این چاکرا کنترل می‌شود در قسمتهایی که به این چاکرا ارتباط دارد نشان داده می‌شود.


٢-
چاکرای دوم :

چاکرای خاجی یا مرکز کلیه -سواد هیستانا (Sacral chakra – Swadhisthana)
این چاکرا در قسمت پایین شکم قرار گرفته است. طیف رنگی مربوط به این چاکرا نارنجی می‌باشد. نارنجی علامت انرژی است. این رنگ قدرت ارتباطی، دفع خشم و کنترل بر خویشتن را متعادل می‌کند و مسائل مربوط به هضم غذا و گردش خون را منظم می‌سازد.
منطقه: انتهای ستون فقرات ۱ تا ۱۲ اینچ زیر استخوان خاجی

غدد مرتبط: پروستات ،گنادها
رنگ: نارنجی
عطر: چوب صندل
وظیفه: تولید مثل جنسی
عضو وابسته: کلیه‌ها ،مثانه‌ها ، اسپرم‌ها ،مایعات بدن ، اعضای تکثیر شونده
شکل: نیلوفر شش پر
تاثیرات: این چاکرا به قسمتی از آگاهی که مربوط به غذا و روابط جنسی است مربوط است. ارتباط این چاکرا با درون است و اینکه جسم به چه چیزی نیاز دارد و چه چیزی او را خشنود می‌سازد. توانایی شخص برای داشتن بچه نیز در ارتباط با این چاکرا است. همچنین این چاکرا با احساسات و خواسته های احساسی شخص پیوسته‌ است.

منبع " shegeftiha.com "


                                                    www.aramgroup.ir

 

برچسب‌ها: چاکراها, تجسم خلاق, استاد آرام, دانلود عکس, مراکز انرژی, متخصص زیبایی

تاريخ : سه شنبه هفتم آذر ۱۳۹۱ | 11:21 | نویسنده : دکتر آرام

وظایف چاکرا


۱)جذب، گوارش و توزیع پرانا ( انرژی حیاتی ) در بخش‌های مختلف بدن بر عهده چاکراهاست.

۲) کنترل، تقویت و مسئولیت درست کار کردن کالبد جسمانی و اعضای مختلف آن را برعهده دارند. غدد درون ریز به وسیله بعضی از چاکراهای اصلی تنظیم می‌شوند و انرژی می‌گیرند. با کنترل و دستکاری چاکراهای اصلی می‌توان غدد درون ریز را تحریک یا مهار کرد. تعداد زیادی از ناخوشی‌ها، تا حدودی ناشی از خوب کار نکردن چاکراها هستند.

۳) بعضی از چاکراها مراکز استعدادهای روانی هستند. فعال سازی چاکراهای خاص ممکن است باعث توسعه یافتن استعدادهای روانی خاص شود. برای مثال چاکراهای کف دست برای فعال کردن، آسانترین و امن ترین چاکراها هستند. با فعال کردن چاکراهایی که در مرکز کف دستها قرار دارند فرد می‌تواند توانایی خود را در احساس کردن انرژی‌های لطیف، هاله درونی، هاله تندرستی و هاله بیرونی توسعه دهد. این کار با تمرکز کردن به سادگی انجام می‌شود.

تمرینات و تکنیک هائی که می‌تواند این مراکز را فعال سازند متعدد و ویژه هستند و نیاز به کسب مهارت طی چند ماه تا چند سال است. توانائی و قدرت‌های حاصل از فعال شدن انرژی چاکراها ، کرامت یا سیدهی نامیده می‌شود و به معنای قدرت‌های روحی است.


منبع " shegeftiha.com "                                                    www.aramgroup.ir


برچسب‌ها: چاکراها, تجسم خلاق, استاد آرام, دانلود عکس, مراکز انرژی, متخصص زیبایی

تاريخ : جمعه بیست و ششم آبان ۱۳۹۱ | 16:51 | نویسنده : دکتر آرام


توضیح کامل هفت چاکرای اصلی

در بدن مراکزی وجود دارد که به آنها مراکز انرژی یا چاکرا گفته می‌شود. چاکرا کلمه‌ای سانسکریت به معنای چرخ است. چاکراها یا مراکز انرژی در حال چرخش هستند و بخش‌های بسیار مهمی از کالبد انرژی محسوب می‌شوند. همانند کالبد فیزیکی که از اعضای حیاتی و کم اهمیت تر تشکیل شده‌است، کالبد انرژی نیز دارای چاکراهای اصلی و فرعی و چاکراهای بسیار کوچک است. چاکراهای اصلی، مراکز انرژی در حال چرخش هستند که به طور معمول ۳ تا ۴ اینچ قطر دارند و اعضای اصلی و حیاتی کالبد فیزیکی را کنترل می‌کنند و به آنها انرژی می‌دهند. چاکراهای اصلی درست مانند نیروگاه‌هایی هستند که انرژی حیاتی را برای اعضای حیاتی و اصلی تامین می‌کنند. اگر این نیروگاهها به خوبی کار نکنند اعضای حیاتی ضعیف یا بیمار می‌شوند، زیرا برای درست کارکردن، انرژی حیاتی کافی ندارند.

قطر چاکراهای فرعی یک تا دو اینچ است و چاکراهای بسیار کوچک، بخش‌های کم اهمیت تر کالبد جسمانی را کنترل کرده و به آنها انرژی می‌دهند. چاکراها در داخل کالبد فیزیکی نفوذ می‌کنند و در ورای آن نیز امتداد می‌یابند.چاکراها از دو طریق “غدد درون ریز و سیستم عصبی” بر جسم اثر متقابل دارند. در مجموع بدن انسان هفت چاکرا دارد و هر یک از این هفت چاکرا با یکی از هفت غده بدن و همچنین با گروهی از اعصاب که شبکه نامیده می‌شوند مرتبط می‌باشد. هر یک از این چاکراها به یکی از قسمتهای بدن و وظایف مخصوص درون بدن پیوسته هستند که بوسیله شبکه عصبی یا غددی که به آن چاکرا مربوط می‌باشند کنترل می‌شوند.

همه احساسات ، ادراک ، آگاهیها و هر چیزی که ممکن است برای شما اتفاق بیفتد را می‌توان به هفت دسته تقسیم کرد و هر کدام از این دسته‌ها به یکی از چاکراها پیوسته ‌است . پس چاکراها نه تنها نماینده اعضای بدن شما هستند بلکه نماینده قسمتهای مخصوصی از حواس و ادراک شما نیز محسوب می‌شوند. وقتی شما احساس تنش می‌کنید ، این تنش را در چاکرای مرتبط با آن قسمت نیز احساس می‌کنید و این چاکرا و عضو مرتبط با آن دچار استرس می‌شوند. تنش در چاکرا بوسیله شبکه عصبی که به این چاکرا پیوسته ‌است مشخص می‌شود و به اندامی که توسط این شبکه کنترل می‌شوند انتقال می‌یابد.هنگامی که این تنشها برای مدت زمان طولانی و یا با شدت زیادی در شخص بماند علائم بیماری نمایان می‌شود. بیماری‌ها در اثر بسته شدن این مراکز انرژی پدید می‌آیند.

منبع " shegeftiha.com "                                                    www.aramgroup.ir


برچسب‌ها: چاکراها, تجسم خلاق, استاد آرام, دانلود عکس, مراکز انرژی, متخصص زیبایی

تاريخ : یکشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۱ | 7:37 | نویسنده : دکتر آرام

چاكرای اول ما را به دنیای فیزیكی وصل می كند. انرژی های كیهانی را به بدن فیزیكی و سطح مادی بدن می فرستد. آنهایی كه موفق به گشودن این چاكرا شده اند حیات بر روی كرة‌زمین را كاملا قبول دارند و به وجود فیزیكی شان پاسخ مثبت می دهند و برای زندگی كردن آمادگی دارند و هماهنگ با نیروهای مادی عمل می كنند. رنگ این چاكرا قرمز است. قرمز رنگ انرژی و فعالیتی است كه از هستة‌ درونی سیاره ما بیرون می زند و به ما ثبات دنیوی می دهد. در عین حال انرژی لازم را برای ابراز وجود خلاق می دهد. چینی ها معتقدند این چاكرا جایگاه اصلی ناخودآگاه جمعی است و از طریق این چاكرا می توان به دانش انباشته شدة‌ ناخودآگاه جمعی دست یافت. برای حفظ تعادل درونی،‌این چاكرا باید هماهنگ با چاكراهای دیگر عمل كند

چگونه می توان فهمید كه چاكرای اول فعال تر از بقیة چاكراهاست؟

اگر در شرایط غیرعادی استرس و یا شوك چاكرای اول به اندازة‌ كافی كار نكند،‌ احساس عدم تعادل خواهید كرد یا انگار فرش از زیر پایتان كشیده شود،‌ در حالی كه محكم ایستاده اید و حتی ممكن است دچار شكم روش بشوید. از طرف دیگر اگر چاكرای اول بیش از حد كار كند، ممكن است در شرایط غیرعادی از كوره در بروید و عصبانی و پرخاشگر شوید.

باعث می شود كه افكارو اعمال تان عمدتا حول محور مالكیت های مادی و آسایش خاطر دور بزند و در مسایل احساسی و هیجانی مثل غذای خوب و سایر امیال بدنی دچار افراط خواهید شد.

منبع "  وبلاگ محمدحسین زاده تولون "

www.aramgroup.ir


برچسب‌ها: چاکراها, آزمایش چاکرا, تجسم خلاق, دانلودعکس های جدید, استاد آرام

تاريخ : دوشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۱ | 15:13 | نویسنده : دکتر آرام

هر انسانی نیروی بالقوه ای برای كامل بودن در خود دارد. نیروی شگفت انگیز و فریبنده أی كه اعجاز خلقت محسوب می شود. نام دیگر این نیروی بالقوه «چاكرا» می باشد. چاكراها انرژی حیاتی را از محیط اطراف و از كیهان می گیرند و آنها را به امواج مورد نیاز نقاط مختلف بدن تبدیل می كنند. علاوه بر این آنها انرژی را به اطرافشان پخش می كنند. توسط این سیتسم انرژی، انسان نهایتا در حوزة‌ تبادل دایم انرژی با كیهان و دنیا و انسان های دیگر استطبق دست نوشته های قدیمی 88000 چاكرا در بدن هر یك از ما وجود دارد و به ندرت می توان نقطه أی در بدن انسان پیدا كرد كه در برابر دریافت و انتقال یا تغییر دادن انرژی ها حساس نباشد. فقط حدود 40 چاكرای فرعی وجود دارد كه مهمترین آنها در طحال، پشت گردن، كف دست ها و كف پاها قرار دارند. اما تقسیم بندی دیگری هم برای تعداد چاكراها وجود دارد كه می گویند چاكراهی مهم در بدن انسان 7 تا می باشند كه دائما در حال چرخش به سر می برند. چرخش چاكراها در مردان به سمت راست (در جهت عقربه های ساعت) و در زنان به سمت چپ می باشد. وقتی درمانگران می خواهند چاكرایی را تقویت كنند می توانند در جهت چرخش چاكراها كار درمان را انجام دهند. مثلا در رایحه درمانی می توان مواد معطر را به صورت دورانی در جهت چرخش چاكراها حركت داد یا اگر با سنگ های قیمتی می خواهید روی چاكراها تأثیر بگذارید باز می توانید جهت چرخش چاكراها را در نظر داشته باشید.


منبع " وبلاگ محمد تولون "

با آرزوی پیروزی برای شما ...

www.aramgroup.ir


برچسب‌ها: چاکراها, آزمایش چاکرا, تجسم خلاق, دانلودعکس, استاد آرام

تاريخ : دوشنبه هشتم آبان ۱۳۹۱ | 10:27 | نویسنده : دکتر آرام

هر انساني نيروي بالقوه اي براي كامل بودن در خود دارد. نيروي شگفت انگيز و فريبنده أي كه اعجاز خلقت محسوب مي شود. نام ديگر اين نيروي بالقوه «چاکرا» مي باشد. چاکراها انرژي حياتي را از محيط اطراف و از كيهان مي گيرند و آنها را به امواج مورد نياز نقاط مختلف بدن تبديل مي كنند. علاوه بر اين آنها انرژي را به اطرافشان پخش مي كنند. توسط اين سيتسم انرژي، انسان نهايتا در حوزة‌ تبادل دايم انرژي با كيهان و دنيا و انسان هاي ديگر است.

طبق دست نوشته هاي قديمي 88000 چاکرا در بدن هر يك از ما وجود دارد و به ندرت مي توان نقطه أي در بدن انسان پيدا كرد كه در برابر دريافت و انتقال يا تغيير دادن انرژي ها حساس نباشد. فقط حدود 40 چاکراي فرعي وجود دارد كه مهمترين آنها در طحال، پشت گردن، كف دست ها و كف پاها قرار دارند. اما تقسيم بندي ديگري هم براي تعداد چاکراها وجود دارد كه مي گويند چاکراهي مهم در بدن انسان 7 تا مي باشند كه دائما در حال چرخش به سر مي برند. چرخش چاکراها در مردان به سمت راست (در جهت عقربه هاي ساعت) و در زنان به سمت چپ مي باشد. وقتي درمانگران مي خواهند چاکرايي را تقويت كنند مي توانند در جهت چرخش چاکراها كار درمان را انجام دهند. مثلا در رايحه درماني مي توان مواد معطر را به صورت دوراني در جهت چرخش چاکراها حركت داد يا اگر با سنگ هاي قيمتي مي خواهيد روي چاکراها تأثير بگذاريد باز مي توانيد جهت چرخش چاکراها را در نظر داشته باشيد.

با آرزوی سلامتی برای شما ....

www.aramgroup.ir

 


برچسب‌ها: چاکراها, آزمایش چاکرا, تجسم خلاق, دانلودعکس, استاد آرام

تاريخ : یکشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۱ | 15:33 | نویسنده : دکتر آراماندازه‌‌‌گيري جريان چاكرا براي مطالعه شخصيت
 
 اندازه‌گيري چاكرا
در فصل حاضر تأثيرات روان بودن يا مسدود بودن انرژي چاكراها را بر شخصيت و رفتار با استفاده از هفت چاكراي اصلي و هفت چاكراي كمتر شناخته ‌شده تر مورد بررسي قرار مي‌دهيم. چاكراهاي متعدد ديگري وجود دارد و براي مطالعة‌ عميق‌تر مي‌توان آنها را مورد سنجش قرار داد. اما شخصيت عمومي از طريق اين چهارده چاكرا ابراز مي‌شود.
نمودار 3 فهرستي از چهارده چاكرا و مكان‌هاي آنهاست. اندازه‌گيري فقط براي سه بدن پايين‌تر (جسماني، عاطفي و ذهني) توصيه مي‌شود، آنها عمدتاً شخصيت را تعيين مي‌كنند در حالي كه اندازه‌گيري بدن‌هاي بالاتر به خاطر اندازه، ماهيت ظريف و دشواري در پيدا كردن جاي آنها هنگامي كه هنوز خوب رشد يافته نيستند، دشوار مي‌باشد.
تصوير روبرو، الگويي از انرژي‌هاي يكنواخت و روان بدن را نشان مي‌دهد. بدن اثيري به فراتر از بدن جسماني، بدن عاطفي به فراتر از بدن اثيري و بدن ذهني به فراتر از بدن عاطفي گسترش مي‌يابد، اين بدن‌ها در بدن جسماني ادغام شده‌اند.
مي‌توان براي پيدا كردن حدود بيروني جريان چاكرا تمرين كرد. تمرينات زير براي اين منظور طراحي شده‌اند.
1.دست‌ها را به همديگر بماليد تا الكتريسيتة ساكن توليد شود و حساسيت شما افزايش يابد.
2.دست‌ها را تا آنجا كه ممكن است از بدن دور نگه داريد و كف دست‌ها را رو به يكديگر بگيريد.
3.به آهستگي كف دست‌ها را به يكديگر نزديك كنيد. ممكن است ابتدا احساس ديواري از انرژي در فاصلة چند اينچي كنيد كه مثل لبة يك بالن نامرئي است يا ممكن است يك گرماي ناگهاني در كف دست‌هاي خود احساس كنيد. انرژي نيرومندي در بازوي شما به جريان مي افتد. اين همان جايي است كه ديوار بدن عاطفي در اكثر افراد يافت مي‌شود.

با آرزوی موفقیت برای شما ...

www.aramgroup.ir


برچسب‌ها: چاکراها, آزمایش چاکرا, سلامتی, روانشناسی, مقاله روانشناسی چاکرا

تاريخ : دوشنبه دهم مهر ۱۳۹۱ | 16:28 | نویسنده : دکتر آرام
 

آزمايش كردن چاکراها

 ارزيابي كردن چاکراها به منظور بررسي ميزان انباشتگي برق شيميايي (الكتروشيميايي) آن، موضوع ساده‏اي است كه با radiesthesia ( افت و خيز نيرو در حوزة الكترومغناطيسي ) مرتبط مي‏باشد. فردي كه مورد ارزيابي چاکراها قرار مي‏گيرد بايستي به حالت درازكش (به پشت ) بخوابد و سر او در جهت شمال يا مشرق باشد. درمانگر، پاندولي را مستقيماً روي هر يك از مراكز چاکرایی در امتداد ذخيرة ( منبع انرژي ) نصف‏النهاري (شكل 6 ) به حالت معلق نگه مي‏دارد. كانون هريك از مراكز را مي‏بايست در جهت حركت عقربة ساعت حركت دوراني داد. نيرو و جهت حركت پاندول نشانگر وضعيت انرژي در سطح چاکرا مي‏باشد. هر گاه پاندول در جهتي غير از جهت عقربة ساعت حركت كند، در حاليكه روي يك مركز مخصوص معلق مي‏باشد. نشانگر عدم توازن يا انباشتگي برق شيميايي (الكتروشيميايي ) در آن مركز مي‏باشد.
بر هم خوردگي مركز چاکرایی ممكن است ماهيتاً شديد يا مزمن باشد. عدم توازن شديد نشانگر يك وضعيت موقتي يا يك مرحلة نامتعادل بودن برق شيميايي (الكتروشيميايي) باشد. بر هم‏خوردگي شديد مركز چاکرایی معمولاً حاصل يك دورة كوتاه از كشمكش‏هاي دروني يا چالش‏هاي زندگي روزمره مي‏باشد. بر هم خوردگي شديد هنوز الگوهايي جسمي و ماهيچه‏اي را‏ ايجاد نكرده است زيرا هنوز با چنبره بازخورد روانشناختي به قدر كافي تركيب نشده است كه بتواند چنين كاري را انجام دهد.
عدم توازن مزمن از طرف ديگر، نمايانگر وضعيت مكرر نامتعادل بودن برق شيميايي (الكتروشيميايي ) مي‏باشد.‏ اينگونه بر هم خوردگي تكراري بوده، زمينة تداوم بيشتري را فراهم ساخته و حالتي است كه سبب‏ ايجاد تأثيرات منفي در ارتعاشات ماهيچه‏ها و بافتها مي‏گردد. بر هم خوردگي مزمن هميشه همراه با تنش‏هاي جسمي و ماهيچه‏اي مربوط به خود مي‏باشد و نشان دهندة الگوي روانشناختي ثابتي است كه مشخصاً شروع به تأثيرگذاري بر بافتهاي بدن كرده است.
 

مبحث چاکرا ها ادامه دارد ...

                              WWW.aramgroup.ir

 


برچسب‌ها: چاکرا, استاد آرام, خرید کتاب, آرامش, مدیتیشن, مقاله

تاريخ : شنبه یکم مهر ۱۳۹۱ | 11:16 | نویسنده : دکتر آرام

چاکرا - استاد آرام
چاکراها نقاطي هستند که انرژي پرانا وارد آنجا مي‌شود. بنابراين چاکراها نقاط انرژيکي بدن هستند. چاکراها از نظر فيزيولوژي و آناتومي پزشکي قابل رويت هستند. اما وسائلي ساخته شده يا با استفاده از تکنيک‌هاي هاله بيني مي‌توان بوجود چاکرا پي برد. چاکراها در سه اندازه مي‌باشند. چاکراهاي بزرگ با ابعاد ۸ الي ۱۲ سانتي متر، چاکراهاي کوچک با ابعاد نصف ۶ الي ۴ سانتي متر و چاکراهاي ريز به ابعاد ۱ سانتي متر هستند. انرژي حيات، پرانا از چاکراها وارد بدن مي‌شوند و پس از اينکه انرژي از چاکراها وارد بدن شدن از کانالهاي انرژي به اندامها يا نقاط حساس بدن مي‌رسد. در بدن چاکراهاي متعددي وجود دارد که بنابر موقعيت و نوع کاري که انجام مي‌دهند نام‌هاي متفاوتي دارند. در اين مقاله سعي شده است چاکراها را از نظر اثرات فيزيکي مورد برسي قرار دهيم.
چاکراي قاعده‌اي : چاکراي قاعده‌اي در انتهاي استخوان دنبالچه است. اين چاکرا بر روي استخوان بندي و ماهيچه‌ها تاثير دارد. نام ديگر چاکراي قاعده‌اي، چاکراي ريشه است. چاکراي قاعده‌اي از مهمترين چاکرا و ابتداي‌ترين آنها است.
چاکراي جنسي : چاکراي جنسي بر روي اندامهاي جنسي و فعاليت‌هاي جنسي تاثير دارد. چاکراي جنسي بر روي کليه‌ها و غدد فوق کليه تاثير دارد. همچنين چاکراي جنسي بر روي نازايي و ناباروري مثانه مؤثر است.
چاکراي نافي : چاکراي نافي بر روي جذب مواد غذايي و روده تاثير دارد. کسانيکه اختلال جذب دارند چاکراي نافي آسيب ديده است.
چاکراي منگ‌مين : چاکراي منگ‌مين پشت چاکراي نافي قرار دارد و بر روي فشار خون مؤثر است.
چاکراي شبکه خورشيدي : چاکراي شبکه خورشيدي در بسياري از افراد آلوده است زيرا استرس از چاکراي شبکه خورشيدي وارد بدن مي‌گردد.
چاکراي قلب : چاکراي قلب در وسط قفسه سينه قرار دارد و بر روي قلب و ريه‌ها مؤثر است.
چاکراي گلو : چاکراي گلو بر روي تارهاي صوتي، تيروئيد مؤثر است.
چاکراي آجنا : چاکراي آجنا بر روي چشم‌ها و غده هيپوفيز مؤثر است و تمام چاکراها را کنترل مي‌کند.
چاکراي پيشاني : چاکراي پيشاني بر روي غده صنوبري مؤثر است و بر روي حافظه تاثير مي‌گذارد.
چاکراي تاج : چاکراي تاج در فرق سر قرار دارد و انرژي الهي از اين چاکرا وارد بدن مي‌گردد.
کتاب انرژی درمانی مقدماتی ، کندالینی و چاکراها ، انرژی درمانی پیشرفته ، کریستال درمانی ، بدن جادویی و کتاب پرانا از استاد آرام شما را مي‌تواند در معرفي کامل چاکراها کمک کند. سايت استاد آرام aramgroup.ir و از انتشارات تجسم خلاق ۸۸۳۰۲۵۲۳ مي‌توانيد اطلاعات جامع و کاملي را در اين زمينه دريافت داريد.
 
مبحث چاکرا ها ادامه دارد ...
 

برچسب‌ها: چاکرا, استاد آرام, خرید کتاب, آرامش, مدیتیشن

تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۸۹ | 10:22 | نویسنده : دکتر آرام
چنانكه در فصل 4 گفته شد ما داراي هفت بدن يا هفت نوع فركانس ارتعاشي هستيم كه واحدهاي آگاهي ما در آنها سكونت دارد. چاكراهاي ما به اين هفت سطح خاص مرتبط هستند: جسماني، عاطفي/ ستاره‌اي، ذهني، شهودي/شفقتي، ارادي/روحي، روحي و الهي. سه بدن اول به سطوح شخصيت ما و چهارتاي آخر به سطوح روحاني ما مرتبط هستند. هر يك از اين بدن‌هاي هفت‌گانه داراي سطوح اصلي و فرعي مختلف مي‌باشند كه فركانس هاي ارتعاشي آنها متناظر با هفت بدن اصلي هستند: به عنوان مثال، بدن جسماني داراي سطوح فرعي جسماني، عاطفي يا ستاره‌اي، ذهني، شهودي/شفقتي، ارادي/روحي، روحي، و الهي است. هر سطح فرعي داراي گرداب‌هاي انرژي خاص خود است. قوي‌ترين چاكراها در هر بدن، چاكراهاي هم نام هستند. به عنوان مثال، چاكراهاي جسماني بدن جسماني، چاكراهاي عاطفي بدن عاطفي، چاكراي ذهني بدن ذهني. به نمودار 1 در فصل قبل براي اطلاعاتي در زمينة هدف چاكراها در ارتباط با سطوح بدن و سطوح فرعي نگاه كنيدجدول بعد محل‌هاي تمام سطوح فرعي را نشان داده است.
سطح الهي چاكراها
سطح روحي چاكراها
چاكراي ارادي – روحي
چاكراهاي ارادي شفقي
سطح ذهني چاكراها
سطح عاطفي چاكراها
(‌آستريا)
سطح جسماني چاكراها
(اتريك)

سطوح چاكراها (هفت چاكراي بدن)
استخوان دنبالچه چاكراي قاعده‏اي
غدد فوق كليوي بالاي كليه‏ها
بين پستانها (سينه) روي استخوان جناغ
كمي پائينتر از استخوانهاي گونه و داخل استخوان آرواره
بالاي شانه‏ها واستخوانهاي نيمنگاهي
طحال
كف پا ها و كف دست ها
چاكراي سطح جسمي (اتريك)
چاكراي قلب شفقي بالاي سينه
تقريبا 12 اينچ به طرف چاكراي قلب شفقي
درست در ناحيه كمر روي قسمت خلفي نخاع
زائده خنحري پائين از استخوان جناغ
پائين پشت
چاكراي قاعده‏اي و دنبالچه
چاكراي ناف
معده
چاكراهاي سطح عاطفي
(آستريا)
چشم هفتم بالاي پيشاني يك اينچ پشت خط ابرو
چشم پنجم (وسط پيشاني)
بالاي حلق در قاعده زبان، عقب فك پائين
بالاي ناف مركز كلون عرضي
چشم سوم بين ابرو ها
گيجگاه‏ها
پائينتر از حلق (حلق پائيني)
چاكراي سطح ذهني
قاعده مغز
مردمكها
دو طرف بيني كناره هاي سوراخ بيني
چاكراي قلب شفقي
روي جناغ درست بالاتر از زائده خنجري
بيرون رانها ½ بالاي زانوها و ½ بالاي بازوها
كبد
چاكراهاي سطح شهودي- شفقي
اين چاكرا به پهناي 4 انگشت روي سر
حفره پشت سر
چاكراهاي قدرت جنسي(تقريبا بين ناف و استخوان لگن)
2-1 اينچ زير پرينه
زير بغل و كشاله ران
پت زلنوها و سطح داخل آرنج‏ها
كف دستها و كف پاها
سطح اردي-روحي چاكراها
مستقيما روي گوش در دو طرف سر
دو طرف گردن داخل ترقوه
تقريبا يك اينچ بالاي دنده‏هاي پائيني در دو طرف سينه
تخمدان ها و بيضه ها
لبه جلويي زير بغل و قسمت جلويي مفصل ران
داخل پاها درست روي زانو و داخل دستها درست روي آرنج
روي پا و نزديك مچ پا روي استخوان
چاكراي سطح روحي
چاكراي تاجي (بالاي مركز سر)
تقريبا نيم تا يك اينچ سمت راست ناف
قسمت نعل اسبي شكل گلو
شبكه خورشيدي
پائين لگن استخوان لگن
استخوان پس سر
انتهاي انگشتان دست‏ها پاهادرست زيرناخن‏ها
چاكراي سطح الهي بدن
جدول
تمام سطوح داراي روابط متقابل با يكديگر هستند؛ هر چيزي كه بر يكي از سطوح فرعي مؤثر باشد بر بقية آنها هم تأثير مي‌گذارد. يك مشكل كه در سطح خاصي در يك بدن نمودار مي‌گردد در سطح متناظر آن در شش بدن ديگر هم نمودار مي‌شود. به عنوان مثال، مشكلي كه در سطح عاطفي در بدن جسماني ظاهر شود سبب مي‌شود كه همين مشكل در سطح عاطفي در بدن‌هاي عاطفي، ذهني، شهودي/شفقتي، ارادي/روحي، روحي و الهي نيز به وجود آيد. همچنين مي‌توان گفت كه آزادسازي يا تطهير در يك سطح، آزادسازي يا تطهير در سطح متناظر آن در ساير بدن‌ها را آسان خواهد كرد. هدف نهايي آن است كه همة بدن‌ها تطهير و هماهنگ شوند تا به بالاترين قدرت و احساس سلامت مي‌رسيم.
 
مثال: مشكل در سطح سوم (ذهني) بدن شهودي/شفقتي مي‌تواند سبب ضعف نگرش به پديده‌هايي باشد كه شما درك مي‌كنيد و مي‌شناسيد. اين مشكل به صورت يك چارچوب ذهني ظاهر مي‌گردد كه در آن شناخت شما برايتان بي‌ارزش است يا اين احساس به شما دست مي‌دهد كه حقيقت مطلق را شناخته‌ايد (و در نتيجه شما بي‌انعطاف و مغرور مي‌شويد). اين كج كاري در سطح ذهني بدن شهودي/شفقتي احتمالاً سبب كژكاري در نگرش شما به بدن جسماني، احساسات، توانايي ذهني و قدرت انديشه (ارادي/روحي) خواهد شد. وقتي كه در پذيرش بدن جسماني خود مشكل داريد ممكن است همين مشكل در سطح جسماني هر شش بدن ديگر به وجود آيد: معده و شكم (بدن عاطفي)، حلق (بدن ذهني)، كبد (بدن شهودي/شفقتي)، كف دست‌ها و پاهاي شما (بدن ارادي/روحي) يا داخل پاها و طرفين مچ‌ها (بدن سطح روحي) و انتهاي انگشتان پا و انگشتان دست (بدن الهي).


تاريخ : سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۸۹ | 11:30 | نویسنده : دکتر آرام
 ماهيت‌ چاكراها در بدن‌ سوم‌ نشانگر رفتار عاطفي‌ و شخصيت‌ عمومي‌ فرد مي‌باشد. چيزهائي‌ كه‌ معمولاً درچاكراهاي‌ بدن‌ سوم‌ وجود دارند، خاطرات‌ انرژيائي‌ هستند. اين‌ خاطرات‌ را مي‌توان‌ با انرژي‌ دادن‌ مستقيم‌ به‌ يك‌منطقه‌ و يا فقط‌ با لمس‌ كردن‌ آن‌ منطقه‌ به‌ وسيله‌ پرانا، فعال‌ نمود.
        شخصي‌ كه‌ در علوم‌ باطني‌ صاحب‌ نظر بود، به‌ من‌ گفت‌ كه‌ چهل‌ و نه‌ چاكراي‌ اصلي‌ وجود دارد، زيرا در هر يك‌ ازبدنهاي‌ هفتگانه‌، هفت‌ چاكرا وجود دارد . اين‌ موضوع‌ در هيچ‌ يك‌ از متون‌ يوگائي‌ مورد تأئيد واقع‌ نشده‌ است‌، گرچه‌ممكن‌ است‌ در برخي‌ از تعاليم‌ پيچيده‌ و مبهم‌ وجود داشته‌ باشد. در هر صورت‌، من‌ چنين‌ نظري‌ ندارم‌.
 
        هرچه‌ بيشتر روي‌ چاكراهاي‌ بدن‌ سوم‌ كار مي‌كنم‌، بيشتر به‌ نتيجه‌اي‌ مي‌رسم‌ كه‌ اندكي‌ با آنچه‌ ديگران‌ فهميده‌اندمتفاوت‌ مي‌باشد. متون‌ باستاني‌ يوگا به‌ محل‌ چاكراها به‌ مثابه‌ يك‌ ناحيه‌ يا منطقه‌ اشاره‌ مي‌كنند نه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ نقطه‌بخصوص‌. اين‌ موضوع‌ توجيه‌ كننده‌ اختلالات‌ فردي‌ بوده‌ و تغييرات‌ را تأييد مي‌كند. متون‌ يوگائي‌ به‌ ندرت‌ توضيحي‌ويژه‌ درمورد چاكراها در بدن‌ عاطفي‌ يا غلاف‌ ذهني‌ دارند، بلكه‌ معمولاً به‌ آنها به‌ مثابه‌ پديده‌هاي‌ انرژيائي‌ خالص‌ دربدن‌ انرژيائي‌ اشاره‌ مي‌كنند.
        با اين‌ همه‌، هرگاه‌ چاكراها را بكار گيريم‌ تا حالت‌هاي‌ تجربي‌ آگاهي‌، مانند كنداليني‌ يوگا را تحريك‌ و فعال‌ كنيم‌، اوضاع‌ و شرايط‌ تغيير مي‌كند. از نظر برخي‌ افراد يا‌ درمانگران‌، چاكراها به‌ مثابه‌ مراكز انرژيائي‌ در بدن‌ سوم‌، وجود ندارند.
        چاكراها، به‌ مثابه‌ مراكز توزيع‌ پرانا در بدن‌ دوم‌ وجود دارند، و يك‌ پديده‌ انرژيائي‌ در بدنهاي‌ بيروني‌ وجود دارد كه‌با مناطق‌ چاكرائي‌ در بدن‌ دوم‌ در ارتباط‌ مي‌باشد. مناطق‌ انرژيائي‌ در بالاي‌ چاكراهاي‌ اتريك‌، تا آنجا كه‌ ما مي‌دانيم‌، چاكرا نيستند؛ بلكه‌ مجموعه‌ هائي‌ از خاطرات‌ انرژيائي‌ و تأثيرات‌ زمان‌ حال‌ مي‌باشند، يعني‌ اين‌ زندگي‌ و زندگيهاي‌گذشته‌. اين‌ يك‌ تعريف‌ فني‌ براي‌ چاكراها نيست‌.